Fördelen är att du kan se en sammanställning på dina beställningar och leveranser.