Det beror på olika lång produktionstid av våra olika produkter.