Det är lite olika beroende på katalogens utformning och innehåll, ca 4-5 veckor. Katalog levereras separat med tillhörande faktura.